Scooter Repair Agent (Monteur) - Zwolle

Job description

Ben je een grote fan van onze groene felyx scooters en is een kantoorbaan niks voor jou? Mooi, want felyx is op zoek naar een Scooter Monteur voor het team in Zwolle. Ben jij de technische held die we zoeken? Of heb je de basis vaardigheden in huis en wil je meer over het vak leren? Join our ride!


Felyx is een innovatieve scale-up met ambitieuze plannen voor duurzaam en gedeeld stadsvervoer. Omdat steden voller worden en de luchtkwaliteit verslechtert is er een transitie nodig richting nieuwe vormen van mobiliteit. Groeiende urbanisatie stelt ons voor de uitdaging om meer mensen te vervoeren met minder eigen, grote en vervuilende vervoersmiddelen. Het is dan ook onze missie om met een compact, gedeeld en duurzaam vervoersmiddel de stad leefbaar en bereikbaar te houden voor iedereen.


Wat is de uitdaging? 
Als Scooter Monteur bij felyx ben je verantwoordelijk voor het repareren van defecte e-scooters. Een belangrijke taak, want hierdoor kunnen we zoveel mogelijk gebruikers een felyx rit laten ervaren. Door ons GPS-systeem kunnen we precies zien welke scooter op welke locatie defect is. Aan jou de taak deze te repareren! Dit doe je voornamelijk in de loods maar soms ook in de stad. Wil jij het vak leren binnen een hard groeiende scale-up en technische ervaring op doen met de nieuwste elektrische scooters? Solliciteer dan voor de positie in Zwolle! 

Requirements

We worden erg enthousiast als jij:

· Een rijbewijs B hebt (verplicht)
· Technisch handig bent en graag nieuwe dingen oppakt
· Zelf je beschikbaarheid en werkuren kan bepalen (let's discuss what works best for you!)
· Verantwoordelijkheid neemt en snel handelt


Bonuspunten als jij:
· Affiniteit hebt of een achtergrond hebt in het repareren van (e-)scooters
· Ook aan de slag wilt als SSA (Here's the link).
· Een ondernemersgeest hebt (creatieve probleemoplosser, toegewijd, gemotiveerd, zelf startend)


Deelnemen aan onze ''ride'' is onderdeel uitmaken van een toonaangevend wereldwijd platform voor stedelijke mobiliteit waarbij je directe invloed hebt op de operatie + veel vrijheid in je rol krijgt. Felyx geeft je het potentieel om mee te groeien met het bedrijf.


At felyx we believe that the best workplace is one that represents the world we live in today. This means we believe that diversity in the broadest sense of the word connects us and drives us forward as a company.

We believe that diversity goes hand in hand with different perspectives. It is these different perspectives that can help us become better and more innovative in finding solutions for our customers.

And because we believe this can be achieved, we are looking for colleagues who are intrinsically motivated and bring the right experience. Gender, age, sexual orientation or origin will never be a factor and will never become one.


English


Are you a big fan of our green felyx e-scooters and is an office job not the place for you? Great, because felyx is looking for a Scooter Mechanic for the team in Zwolle. Are you the technical hero we are looking for and is the garage your second home? Or do you have the basic skills and do you want to learn more about the profession? Join our ride! 


As urbanization is rising and the air quality is deteriorating, we feel the need to make our cities greener and healthier by offering a sustainable mobility solution. Besides, we offer a new and fun way around town! At felyx, everybody is contributing to a cleaner city by making this swift door-to-door transportation the new status quo. We are working together as an ambitious team of entrepreneurs, operators, marketers and engineers - and looking to grow as we scale the business throughout Europe. Felyx is one of the few micro-mobility players in the world that is EBITDA positive on group level with a fleet of c3.000 e-mopeds. We are a young company with more than a hundred employees, working in the operations and at the head office in Amsterdam. You can describe us as passionate, playful, hands-on and entrepreneurial. Do you share our DNA? Great! Join our ride!


Here is the challenge:
As a Scooter Mechanic at felyx you are responsible for repairing the e-scooters. An important task, because this allows us to keep our operational level high to make sure all our users are able to experience a felyx ride. Our GPS system allows us to see exactly which scooter is defect and it's up to you to fix it! You do this both in the warehouse as on the streets. Do you want to learn the trade within a fast growing scale-up and gain technical experience with the latest electric scooters? Then apply for the position in Zwolle!


We get very excited if you:

  • Have a driving license B (mandatory)
  • Are technically handy and like to pick up new things
  • You can determine your own availability and working hours (let's discuss what works best for you!)
  • Takes responsibility and acts quickly
Bonus points if you:
  • Have an affinity or background in (e-)scooter repair
  • Also want to work as an SSA (Here's the link).
  • Have an entrepreneurial spirit (creative problem solver, dedicated, motivated, self-starter)

Taking part in our ride is being part of a leading global platform for urban mobility where you have a direct influence on the operation + a lot of freedom in your role. Felyx gives you the potential to grow with the company.At felyx we believe that the best workplace is one that represents the world we live in today . This means we believe that diversity in the broadest sense of the word connects us and drives us forward as a company.

We believe that diversity goes hand in hand with different perspectives . It is these different perspectives that can help us become better and more innovative in finding solutions for our customers .

And because we believe this can be achieved , we are looking for colleagues who are intrinsically motivated and bring the right experience . Gender, age , sexual orientation or origin will never be a factor and will never become one .